Home Shtetl Life Holocaust Landsmanshaftn History Photos Videos Yizkor Book
Maps Trips Surnames Researchers Links Guest Book Contact  

Szczuczyn History and Population Statistics

History
Chapter on Szczuczyn
From: Pinkas Hakehilot: Poland - Vol. IV,
Warszawa and its Region; Yad Vashem
Coat of Arms

Szczuczyn Population Statistics (Compilation of Data From Many Sources):

Szczuczyn Population Statistics (Compilation)

Year 1808 1827 1857 1890 1893 1897 1905 1906 1908 1914 1921
Total Population 2,186 3,068 2,996 --- --- 5,043 --- --- --- --- 4,502
Number of Jews 675 1,970 2,268 --- --- 3,336 --- --- --- --- 2,506
Percent Jews 31% 64% 76% 81% 73% 66% 73% 58% 58% 69% 56%
Szczuczyn Population Statistics (Breakdown of Data):
Percentage of Jews:
From: Elzbieta Kaczynska. "Powiat Szczuczynski (1866-1914) - Zcie Gospodarcze i Spoleczne" - [The District of Szczuczyn (1866-1914) - Its Socio-Economic Life]. Studia i Materialy do Dziejow Powiatu Grajewskiego. Warsaw, 1975; p. 42.
Percentage of Jews
1890 1893 1905 1906 1908 1914
Szczuczyn 81% 73% 73% 58% 58% 69%
Percentage of Jews: 
From: Pinkas Hakehilot: Poland - Vol. IV, Warszawa and its Region; Yad Vashem
Year Total Population Number of Jews %
1808 2,186 675 31%
1827 3,068 1,970 64%
1857 2,996 2,268 76%
1897 5,043 3,336 66%
1921 4,502 2,506 56%